Календар пирамидка многолистов - намира място на всяко бюро. Представлява картонена пирамидка основа с пълноцветно отпечатани листчета с месеци за текущата година, хванати отгоре с метална спирала. Календар пирамидка сгъва се, за възможност по-лесно транспортиране.
Варианти за дизайн: пирамидка разположена хоризонтално или вертикално
Цветност: пълноцветен офсетов или дигитален печат
Варинти за надписване: ситопечат 

Вижте нашите варианти за календар пирамидки:

Хоризонтална календар пирамидка

Календар пирамидка многолистов - хоризонтална

Вертикална календар пирамидка

Календар пирамидка многолистов - вертикална

Графичен дизайн и предпечатна подготовка