Стандартна цена за графичен дизайн на меню за ресторнат – 140 лв.
Цената включва дизайн на първа/лицева страница на меню и последна/гърба на меню, дизайн на 2 вътрешни "шаблонни" страници, което включва оформление на страниците с текст и графика, разположение на заглавия, избор на шрифт за основния текст.
Предпечатна подготовка на меню по наш проект – 24 лв. /лист
Набиране на текст за меню (при необходимост) – 2 лв. на страница