Графичен дизайн на рекламната листовка представлява съставяне на композиция от текстови и графични елементи, като визуално се подчертават важните елементи в листовката. Графически се прави така, че важната информация са забелязва по-напред от останалата.

 

 

Графичен дизайн на Рекламна листовка

дизайн на едностранна листовка - 60 лв 
дизайн  на двустранна листовка - 80 лв

Цената включва: изготвяне на графичен дизайн, предпечатна подготовка, наливане на текстове, генериране на готов файл за печатница, еднократно изпращането на файл по електронен път
Цената не включва: цифрово фотозаснемане, векторизация на графични елементи. Заплаща се допълниително.

 

Предпечатна подготовка на Рекламна листовка

В случай, че точно знаете как да изглежда ваша листовка, къде да е сложен текст, къде е картинка и разполгате със самата картинка. В този случай можем да предложим услуга предпечат. 

Предпечатна подготовка от едната страна - 40 лв 
Предпечатна подготовка от двете страни - 50 лв

Цената включва: предпечатна подготовка, наливане на текстове, генериране на готов файл за печатница, еднократно изпращането на файл по електронен път
Цената не включва: цифрово фотозаснемане, векторизация на графични елементи.  Заплаща се допълниително.