Средни цени за предпечатната подготовка на книга варират от 30 до 230 лв за издание. И зависят от брой страници на издание и най-вече от изисквания по работа на книга. Преди време публикувахме цени за предпечатна подготовка на книги или многостранични издания съдържащи неголям брой графични елементи по следния принцип, зависещ от брой страници.

Страниране на текст до 200 стр - 0.20 - 1.50 лв с ДДС на страница
Страниране на текст от 200 до 400 стр - 0.20 - 1.20 лв с ДДС на страница
Страниране на текст над 400 стр - 0.15 - 0.75 лв с ДДС на страница
Но сега можем да задраскаме казаното до тук и да предложим по-добро и по евтино решение.

Ние закотвяме цена за предпечатна подготовка на книга на 140 лв с ДДС на книга/издание!

Офертата важи за издание, което се прави "от нула". В случай ако сте се постарали да оформите книгата например в Word цената подлежи на уточняване (най-често намаляване) след прегледа на работния ви файл.

Цената за страниране включва: изготвяне на графичен дизайн на вътрешни страници на книга, предпечатна подготовка на вътрешни страници, предпечатна подготовка на корица на издание, наливане на текста и оформление на страниците, създаване на съдържание на книга, библиография, азбучни показали, генериране на готов файл за печатница, еднократното изпращане на готов файл по електронен път.
Заплаща се допълнително: цифрово фотозаснемане, векторизация на графични елементи, множествени корекции.