При стигане до тук, означава че разполагате с готово произведението си, било то роман или поезия, набрано в електронен вид. За целта може да се използва програма Microfost Word, но приемаме файлове и от други текстообработващи програми.

След което добре творбата ви да мине през редакторски преглед, да се поправят правописни и пунктоационни грешки, запетаи, но при желание може да се направи и редакторска карекция при най-сериозните повторения, за да стане текстът по-приятен за четене.

Финалната версия на творбата ви, минала редакторския преглед отива на предпечатна подготовка. Предпечатната подготовка на книга започва от оформление на първата страница на книга, минава през наливане на целия текст и завършва с последната страница на книга. Тук влиза и изработване на графичен дизайн на корицата на книгата. Използва се подходящ фон с включване на автора и заглавието на първата корица и баркод, ISBN номер и няколко думи за автора на последната корица на книгата. В случай, ако имате определени предпочитания към фона на корицата, да съдържа определен сюжет, нещо което не съществува като картинка, но можете да го опишете с думи - време е да се потърси художник, който ще въплоти описаната от вас картина от думите в картина върху холст. Впоследствие тя се сканира и се оформя като корица на книгата.

И накрая стигаме до самото отпечатване на книга. След като книгата мине предпечатната подготовка и се получи финалния й вариант като PDF файл - ще можем точно да знаем колко страници е иданието ви. Тиражът на вашата книга може да бъде и 10 броя, и 50 броя и 200 броя. Тук вече говори матиматиката. За нас не проблем да ви сметнем цената при различни тиражи.

Запознайте се нашите възможности за предпечатна подготовка на книги и нашите ориентировъчни цени за отпечатване на книга. Също така можете да ни изпратите по майл запитване за отпечатване на вашата книга.