Графичен дизайн на визитна картичка

Стандартен формат на визитка 50 х 90 мм или формат 84 х 94. 
дизайн или предпечатна подготовка на визитна картичка - 30 лв с ДДС


Цената включва: след получаване на всички данни за визитна картичка (фирма, адрес, телефони и др.) правим комбиниране на данни и изготвяме дизайн на визитка в 3 варианта. Клиент одобрява 1 от вариантите или го доработваме.

Цената не включва: векторизиране на фирмен знак - лого, заплаща се допълнително. 

Срок на изпълнение: 1 работен ден

Графичен дизайн и предпечатна подготовка


Цената на хартията хвърли света в паника - с това заглавие излезе вестник "24 часа"

Цената на хартията се качва

Пазарен лост, който вдига цената на прозводството на книги, списания, вестници и брошури.