Коледни картички - цени за отпечатване на картички с ваш бранд, лого.

Цени за печат на коледни картички с размер 105 х 148 мм - БЕЗ СГЪВАНЕ.

Цени за печат на коледни картички с размер 105 х 148 мм - СЪС СГЪВАНЕ (разгънат размер 148 х 210 мм, вертикално отваряне).

Цени за печат на коледни картички с размер 210 х 100 мм - БЕЗ СГЪВАНЕ.

Цени за печат на коледни картички с размер 210 х 100 мм - СЪС СГЪВАНЕ (разгънат размер 210 х 200 мм, вертикално отваряне).

Цени за печат на коледни картички с размер 210 х 100 мм - СЪС СГЪВАНЕ (разгънат размер 420 х 100 мм, хоризонтално отваряне).

 

Цени за печат на коледни картички с размер 105 х 148 мм - БЕЗ СГЪВАНЕ.

печат на коледни картички с ваш бранд

 

 

Цени за печат на коледни картички с размер 105 х 148 мм - СЪС СГЪВАНЕ (разгънат размер 148 х 210 мм).

печат на коледни картички с ваш бранд

 

Цени за печат на коледни картички с размер 210 х 100 мм - БЕЗ СГЪВАНЕ.

печат на коледни картички с ваш бранд

 

 

Цени за печат на коледни картички с размер 210 х 100 мм - СЪС СГЪВАНЕ (разгънат размер 210 х 200 мм, вертикално отваряне).

печат на коледни картички с ваш бранд

 

Цени за печат на коледни картички с размер 210 х 100 мм - СЪС СГЪВАНЕ (разгънат размер 420 х 100 мм).