Отпечатваме брошури и други многостранични издания (каталози, указатели, азбучници) за кратък срок, може и в малки тиражи.

При отпечатване на  брошури цената се определя от фактори като: размер, цветността на издание (черно-бяло или цветно), довършителни работи на корица (лак, ламинат), срока за изработка (3 дни или 1 седмица).


Изпратете на наш майл технически параметри на ваше издание и получете оферта за отпечатване.

Готовите брошури се взимат от офиса ни или се изпращат по Еконт.